Mgr. Klára Zabilanská

Diplomová práce

L’analyse du discours juridique et la discussion des procédés de traduction

Analysis of a juridical text and discussion of translation techniques
Abstract:
This dissertation is dedicated to a legislative text translation and its analysis. Our objective was to present the legislative text as a subject matter of the translation, then to define its requirements, style and means of language that characterize this kind of text and, finally, translate two chosen laws. We focused on translation methods that are suitable for such a text and after that we drew …více
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována překladu a analýze právního textu. Jejím cílem bylo prezentovat právní text jako předmět překladu, definovat jeho náležitosti, styl a jazykové prostředky, které ho charakterizují, a poté vypracovat překlad dvou zvolených zákonů. Zaměřili jsme se na překladatelské postupy, které jsou vhodné pro překlad daného typu diskurzu, a na základě překladu dvou zvolených textů …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Seidl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta