Mgr. Rostislav Michálek

Advanced ('rigorózní') thesis

Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu

Administrative delicts within the section of road traffic safety
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou správních deliktů na úseku bezpečnosti silničního provozu, jejichž úprava je obsažena v mnoha zákonech, nejvíce v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Cílem je popsat a analyzovat platnou právní úpravu na daném úseku a vyložit její smysl za pomocí judikatury českých i zahraničních soudů. Práce je zaměřena na řešení aktuálních otázek správní praxe, se kterými …more
Abstract:
The dissertation work deals with the problems of executive delicts within the section of road traffic safety, which enactment is included in many laws, mostly in law n. 361/2000 of road traffic. The aim of this work is to describe, analyse and explain meaning of valid enactment of given section with the aid of judicature of both Czech and foreign courts. The work concentrates on solution of actual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2013
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta