Bc. Karina Medviďová

Bakalářská práce

Česko-ruská slovní zásoba v tematické oblasti "ruský folklor a lidový tanec"

Czech-Russian vocabulary in the thematic area "Russian folklore and folk dance"
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá česko-ruskou slovní zásobou v tematické oblasti, kterou je ruský folklor a lidový tanec. Popisuje historický vývoj ruských tanců, specifika jejich choreografie, obtíže při pátrání po skutečných kořenech etnochoreografie a etnomuzikologie, ale i obrovský zájem samotných obyvatel udržovat tradice jejich země. Věnuje se také hudebním nástrojům, které tance doprovázejí. …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with Czech-Russian vocabulary in the thematic area, which is Russian folklore and folk dance. It describes the historical evolution of Russian dances, the specifics of their choreography, the difficulties in searching for the true roots of etnochoreography and ethnomusicology, but also the huge interest of the inhabitants themselves in maintaining their country's traditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma