Bc. Karina Medviďová

Bachelor's thesis

Česko-ruská slovní zásoba v tematické oblasti "ruský folklor a lidový tanec"

Czech-Russian vocabulary in the thematic area "Russian folklore and folk dance"
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá česko-ruskou slovní zásobou v tematické oblasti, kterou je ruský folklor a lidový tanec. Popisuje historický vývoj ruských tanců, specifika jejich choreografie, obtíže při pátrání po skutečných kořenech etnochoreografie a etnomuzikologie, ale i obrovský zájem samotných obyvatel udržovat tradice jejich země. Věnuje se také hudebním nástrojům, které tance doprovázejí. …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with Czech-Russian vocabulary in the thematic area, which is Russian folklore and folk dance. It describes the historical evolution of Russian dances, the specifics of their choreography, the difficulties in searching for the true roots of etnochoreography and ethnomusicology, but also the huge interest of the inhabitants themselves in maintaining their country's traditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel

Theses on a related topic