Bc. Hana Moláková

Bakalářská práce

Potravinové alergie

Food allergies
Anotace:
Tato práce prakticky rozebírá problematiku potravinových alergií. Je zaměřená zejména na patogenezi, diagnostiku a klinické projevy potravinové alergie. Dále se zabývá druhy alergií, prevencí a léčbou.
Abstract:
This study theoretically analyzes the problems with food allergies. It is especially focused on pathogenesis, diagnostics and clinical utterances. Then the work deals with sorts of food allergies, prevention and treatment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu