Lukáš Stejskal

Bakalářská práce

Dřevostavba s použitím samonosné slámy

wooden construction using load bearing straw
Anotace:
Tato práce pojednává o návrhu dřevostavby s použitím slámy jako nosného prvku ve stěnách. V teoretické části se nachází průzkum již existujících staveb ze samonosné slámy a dále popis základních konstrukčních zásad. V praktické části je dispozičně vyřešen objekt rodinného domu. U tohoto návrhu jsou také vytvořeny konkrétní skladby, které jsou následně posouzeny z hlediska prostupu tepla danou konstrukcí …více
Abstract:
This thesis deals with the design of wooden structures using straw as a supporting element in the walls. In the theoretical part there is a research of already existing structures from load bearing straw and a description of basic structural principles. In the practical part, the object of the family house is solved. In this design, specific compositions are also created, which are subsequently assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Mansbart
  • Oponent: Zdenka Černá, Ing.

Citační záznam

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva