Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Bakalářská práce

Vliv výzkumů veřejného mínění a veřejného mínění na zahraniční politiku ČR

Impact of Public Opinion and Public Surveys on Foreign Policy of the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se v širším kontextu věnuje vlivu veřejného mínění na zahraniční politiku České republiky. Její stěžejní částí je potom analýza role výzkumů veřejného mínění coby relevantní zpětné vazby pro zahraničněpolitická rozhodnutí. Zejména potom, jakou možnost hrát tuto roli vzhledem ke své povaze výzkumy mají. Teoretické závěry práce jsou následně demonstrovány na případové studii, zaměřené na problematiku …více
Abstract:
This work deals with the impact of public opinion on foreign policy decision-making in the Czech republic. It`s key part is dedicated to analysis of the relevence of public surveys as a feedback for foreign policy and, above all, the feasibility that surveys have to play such role in regard of their nature. Theoretical conclusions of the work are then demonstrated in terms of case study, which deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií