Gabriela Glezgová

Bachelor's thesis

Ngugi wa Thiong'o, Theory and Practice of Abrogation

Ngugi wa Thiong'o, Theory and Practice of Abrogation
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá strategie abrogace, tzn., že původní obyvatelé odmítají jazyk a kulturu kolonizátorů, a apropriace, což znamená modelování cizího jazyka pro potřeby původního obyvatelstva, v africké literatuře. Skrze zkoumání postojů afrických spisovatelů vůči těmto postupům a jejich pohledů na používání anglického jazyka jako prostředku komunikace s vnějším světem je hlavní pozornost upřena …more
Abstract:
This thesis examines strategies of abrogation - that is, a native populace rejecting a colonial power's language and culture - and appropriation - molding an alien language to the needs of natives - especially in the light of African literature. In exploring African writers' attitudes, both towards these approaches and their views on using English as a means of communication with the outer world, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2017
  • Supervisor: MA Gregor Kalinowski, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English as a Foreign Language