Jitka SMÍTKOVÁ

Bakalářská práce

Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií ve zbrojařském průmyslu se zaměřením na společnost Sellier & Bellot a.s.

Treatment of waste products from manufacturing and technologies in armament industry, focused on the company Sellier & Bellot Inc.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nakládání s odpady, které vznikají ve výrobním procesu zbrojařské společnosti Sellier & Bellot a.s. ve Vlašimi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje legislativu odpadového hospodářství a problematiku průmyslových odpadů a to od jejich vzniku, členění až po nakláddání s nimi.Předmětem praktické části je analýza odpadů vznikajících …více
Abstract:
The thesis focuses on waste management, which arises in the production process of armament company Sellier & Bellot JSC in Vlašim. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the legislation of waste management and industrial waste issues, from their rise, types up to their management. The subject of the practical part is an analysis of waste produced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMÍTKOVÁ, Jitka. Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií ve zbrojařském průmyslu se zaměřením na společnost Sellier & Bellot a.s.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu