Mgr. Radka Loudová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření středoškolských učitelů: riziko, léčba, prevence

Burnout syndrome of high school teachers: risk, therapy, prevention
Anotace:
Diplomová práce na základě analýzy literárních a internetových zdrojů, zkoumá syndrom vyhoření učitelů, riziko, léčbu a jeho prevenci. Zjišťovala jsem jaké zkušenosti mají učitelé středních škol Jihomoravského kraje se zkoumanou problematikou. Důležitá část diplomové práce představuje tématiku zabývající se prevencí syndromu vyhoření. Zkoumala jsem stresory učitelů, míru počátečního nadšení začínajících …více
Abstract:
The master thesis, based on analysis of literary and internet sources, examines the burnout syndrome of teachersand and its prevention, and also risk and therapy thereof. I examined what experience teachers of secondary schools in the South Moravian Region have with the researched issues. An important part of the thesis is a theme concerned with the prevention of burnout syndrome. I researched the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta