Soňa KADLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Bedeutende Frauen des deutschen Protestantismus (16.-21. Jh.). Eine Auswahl

Famous women in the German Protestantism (16.-21. century)
Abstract:
In my bachelor theses I would like to introduce a few of important women in a german reformation. The selection was focused on women of the ?lutheran reformation? as f.e.: Katharine Bora, Katharine Zell, Argula from Grunbach, Elisabeth from Burgund, Elisabeth Cruciger. In the practical part is to discover and find out the general awareness of threir existens. This work is also summerising the circumstances …více
Abstract:
Ve své bakalářské práci bych chtěla představit některé z významných žen německého protestantismu. Výběr byl zaměřen na předsatvitelky tzv. Lutheránské reformace, kterými jsou např.: Kateřina Bora, Argula z Grunbachu, Kateřina Zell, Alžběta Brandenburgská, Alžběta Cruiciger. Praktická část se věnuje průzkumu, jehož cílem je zjistit, jaké je všeobecné povědomí o jejich existenci. Práce stručně shrnuje …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEČKOVÁ, Soňa. Bedeutende Frauen des deutschen Protestantismus (16.-21. Jh.). Eine Auswahl. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta