Mgr. Jaroslav Králíček, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Působnost článku 24 nařízení Brusel I bis

The Scope of Article 24 of the Brussels I bis Regulation
Abstract:
Nové nařízení Brusel I bis je s dílčími výjimkami od 10. ledna 2015 přímým právním nástupcem starého nařízení Brusel I, které obdobně ještě předtím s účinností od 1. května 2004, respektive od 1. března 2002, nahradilo Bruselskou úmluvu. Tato práce se zabývá analýzou vývoje v čase interpretace pojmů obsažených v jednotlivých ustanoveních článku 24 nařízení Brusel I bis, respektive v odpovídajících …more
Abstract:
The new Brussels I bis Regulation is the direct legal successor of the old Brussels I Regulation since 10 January 2015 (excluding some minor issues) and the old Brussels I Regulation is the direct legal successor of the Brussels Convention since 1 May 2004 or rather since 1 March 2002. This thesis analysis the interpretation method of the Court of Justice of the European Union used in its case law …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2015
  • Reader: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta