Mgr. Jana PŘINOSILOVÁ

Disertační práce

Badatelsky orientovaná výuka s podporou ICT v environmentální výchově na základní škole

The Inquiry-Based Science Education with support of ICT in environmental education at primary school
Anotace:
Cílem disertační práce je posilování ICT kompetencí u žáků základní školy v badatelsky orientované výuce v environmentálním vzdělávání. Práce se zaměřuje na způsob budování pojmových, procedurálních a deklarativních znalostí v environmentální výchově prostřednictvím edukačních materiálů s podporou ICT. Cílové záměry práce byly naplněny vytvořením souboru pracovních listů a následným ověřením tohoto …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to improve ICT skills of elementary school students in inquiry-based education in environmental education. The work focuses on the method of building conceptual, procedural and declarative knowledge in environmental education through educational materials with the ICT support. The targeted objectives of the dissertation were met by creating a set of worksheets and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2013
Zveřejnit od: 15. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘINOSILOVÁ, Jana. Badatelsky orientovaná výuka s podporou ICT v environmentální výchově na základní škole. Ostrava, 2013. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta