Bc. Petr Pivoda

Diplomová práce

Analýza potřeb klientů terénních programů Brno

Analysis of client needs in Outreach Programs Brno
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá drogově závislými. Cílem práce bylo analyzovat spokojenost klientů terénního programu Brno a zjistit tak, zda služby, které pracovníci poskytují svým klientům jsou uspokojivé. Práce je zaměřena na drogovou problematiku. V teoretické části, především v první polovině jsou témata jako názvosloví drog, drogová epidemiologie, rozdělení a účinky návykových látek. Podávají …více
Abstract:
This diploma work is about drug addicts. Object of this work is to analyze client satisfaction of Brno terrain programme and find out if services provided by workers are good enough. The work is aimed at drug problems. In the first theoretical part there are themes like drug terminology, drug epidemiology, classification and effects of drugs. There are basic information about drugs, their effects and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika