Theses 

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Třeště – Marek BAMBULA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

Marek BAMBULA

Bakalářská práce

Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Třeště

The selected anthropogenic forms of relief in the area Třešť

Anotace: Bakalářská práce charakterizuje vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Třeště. Nejprve vymezuje zájmové území, uvádí jeho fyzicko-geografickou charakteristiku a typologii nejčastějších antropogenních tvarů. Stěžejní kapitola obsahuje inventarizaci jednotlivých tvarů, zejména tvarů těžebních.

Abstract: This thesis characterizes the selected anthropogenic relief forms in the Třešť area. At first, it defines the area of interest, presents its characteristics of physical geography and typology of the most common anthropogenic forms. The main chapter contains the inventorying of the individual forms focusing on the mining forms.

Klíčová slova: těžební antropogenní tvary, vodohospodářské antropogenní tvary, stříbronosná ruda, geomorfologie, mrákotínská žula, žulové lomy, okolí Třeště, lomy, vodní nádrže

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2012 dostupné: světu
bambula_BP.pdf bambula_BP.pdf
Složka volna_priloha
01.JPG 01.JPG
02.JPG 02.JPG
03.JPG 03.JPG
04.JPG 04.JPG
05.JPG 05.JPG
06.JPG 06.JPG
07.JPG 07.JPG
08.JPG 08.JPG
09.JPG 09.JPG
10.JPG 10.JPG
11.JPG 11.JPG
12.JPG 12.JPG
13.JPG 13.JPG
14.JPG 14.JPG
15.JPG 15.JPG
16.JPG 16.JPG
17.JPG 17.JPG
18.JPG 18.JPG
19.JPG 19.JPG
20.JPG 20.JPG
21.JPG 21.JPG
22.JPG 22.JPG
23.JPG 23.JPG
24.JPG 24.JPG
25.JPG 25.JPG
26.JPG 26.JPG
27.JPG 27.JPG
28.JPG 28.JPG
29.JPG 29.JPG
30.JPG 30.JPG
31.JPG 31.JPG
32.JPG 32.JPG
33.JPG 33.JPG
34.JPG 34.JPG
35.JPG 35.JPG
36.JPG 36.JPG
37.JPG 37.JPG
38.JPG 38.JPG
39.JPG 39.JPG
40.JPG 40.JPG
41.JPG 41.JPG
42.JPG 42.JPG
43.JPG 43.JPG
44.JPG 44.JPG
45.JPG 45.JPG
46.JPG 46.JPG
47.JPG 47.JPG
48.JPG 48.JPG
49.JPG 49.JPG
50.JPG 50.JPG
51.JPG 51.JPG
52.JPG 52.JPG
53.JPG 53.JPG
54.JPG 54.JPG
55.JPG 55.JPG
56.JPG 56.JPG
57.JPG 57.JPG
58.JPG 58.JPG
59.JPG 59.JPG
60.JPG 60.JPG
61.JPG 61.JPG
62.JPG 62.JPG
63.JPG 63.JPG
64.JPG 64.JPG
65.JPG 65.JPG
66.JPG 66.JPG
67.JPG 67.JPG
68.JPG 68.JPG
69.JPG 69.JPG
70.JPG 70.JPG
71.JPG 71.JPG
72.JPG 72.JPG
73.JPG 73.JPG
74.JPG 74.JPG
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BAMBULA, Marek. Vybrané antropogenní tvary reliéfu v okolí Třeště. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz