Filip BENEŠ

Bakalářská práce

Historické kořeny současné dezintegrace Libye: Analýza vnitřních zdrojů

The historical roots of the current disintegration of Libya.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem vnitřních faktorů na současnou dezintegraci Libyjského státu. V několika kapitolách jsou analyzovány nejdůležitější vybrané faktory vzhledem k jejich častému výskytu v odborné literatuře. V závěru práce je vyhodnocení jejich skutečného významu a vlivu na destabilizaci a rozpad Libye.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of internal factors on the current disintegration of the Libyan state. In several chapters, the most important selected factors are analyzed due to their frequent occurrence in the professional literature. At the end of the thesis, there is an evaluation of their real importance and influence on the destabilization and disintegration of Libya.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Filip. Historické kořeny současné dezintegrace Libye: Analýza vnitřních zdrojů . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia

Práce na příbuzné téma