Petr Řepa

Diplomová práce

Temná inteligence a malware

Dark Intelligence in Malware
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je vytvoření malwaru, který předvádí a využívá prvky hejnové inteligence s použitím prostředků a služeb temného webu. V této práci se pokusím takový malware experimentálně naprogramovat a vyzkoušet vlastnosti přístupu s důrazem na vlastnosti temného webu. V teoretické části popisuji funkci sítě Tor, její základní pojmy, na kterých je postaveno výsledné řešení praktické části …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create a malware that will demonstrate the principles of swarm intelligence while simultaneously using the resources and services of the dark web. In this thesis, I will try to implement the malware with emphasis on the properties of the dark web. The theoretical part of the thesis describes the functionality of the Tor network and the basic terminology surrounding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Jan Plucar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program:
Informační a komunikační bezpečnost

Práce na příbuzné téma