Theses 

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty – Ing. Lenka Bednářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lenka Bednářová

Diplomová práce

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural funds - location for European social fund and their projects

Anotace: Obsah této diplomové práce popisuje možnosti využívání Strukturálních fondů Evropské unie a to především Evropského sociálního fondu a jeho projektů. Zabývám se tématy jako jsou: koncepce politiky Evropské unie, sociální politika v základním pojetí, čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu a celkovými finančními toky a její kontrolou. Jako podklad pro svou práci jsem využívala především stanoviska vydanými jednotlivými ministerstvy, informací ze zasedání vlády České republiky, Evropského parlamentu a českých zákonů.

Abstract: This dissertation describes the most recent options for Structural funds of the European Union, mainly European social funds and projects. Some of the questions which will be explored are political conceptions of the European Union, social politics in general, as well as the finances of European social funds and their regulation. For forming the thesis I used information obtained from the Government of the Czech Republic, the European Parliament and Czech laws.

Klíčová slova: cíle-programs, Česká koruna-Czech crown, členské státy-member’s state, EUR-euro, Evropská unie-European union, Evropský sociální fond-European social fund, Evropský Strukturálních fond-European structural fund, finanční a ekonomické nástroje-economics and financial instruments, hrubý domácí produkt-gross domestic product, kapitál-capital, konkurenceschopnost-competing, konečný příjemce-final receiver, projekt-project

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz