Ing. Lenka Bednářová

Master's thesis

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural funds - location for European social fund and their projects
Abstract:
Obsah této diplomové práce popisuje možnosti využívání Strukturálních fondů Evropské unie a to především Evropského sociálního fondu a jeho projektů. Zabývám se tématy jako jsou: koncepce politiky Evropské unie, sociální politika v základním pojetí, čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu a celkovými finančními toky a její kontrolou. Jako podklad pro svou práci jsem využívala především stanoviska …more
Abstract:
This dissertation describes the most recent options for Structural funds of the European Union, mainly European social funds and projects. Some of the questions which will be explored are political conceptions of the European Union, social politics in general, as well as the finances of European social funds and their regulation. For forming the thesis I used information obtained from the Government …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Vaškovic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní