Bc. Petra Franková

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communication
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nový fenomén, product placement. Práce přináší celkový přehled jeho zařazení v integrované marketingové komunikaci. Přibližuje historii a popisuje vývoj product placementu až do současnosti. V neposlední řadě definuje product placement a také poskytuje přehled v oblasti etiky, regulací a právní legislativy. Pomocí ilustrativní sondy práce zjišťuje, jak vnímají product …more
Abstract:
This thesis is focused on a new phenomenon, product placement. Work gives a complete overview of its inclusion in integrated marketing communications. Brings the history and the evolution of product placement until now. Finally, define product placement and also provides an overview of ethics, regulation and legal legislation. Using illustrative probe thesis investigates how audience perceive product …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní