Mgr. Lenka Hetmerová

Diplomová práce

Kineticko-spektrofotometrická metoda stanovení askorbové kyseliny - rušící látky

Kinetic-spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid - Diverse Substances
Anotace:
Anotace Hetmerová, Lenka: Kineticko-spektrofotometrická metoda stanovení askorbové kyseliny – rušící látky, diplomová práce, Brno 2007. Cílem diplomové práce bylo: -upřesnit oblast použitelnosti kineticko-spektrofotometrické metody stanovení askorbové kyseliny, -zjistit některé nové rušící látky, -charakterizovat, nakolik interferují se správným výsledkem analýzy.
Abstract:
Anotation Hetmerová, Lenka: Kinetic-spectrophotometric determination of ascorbic acid – interfering substances, diploma thesis, Brno 2007. The goal of diploma thesis was to try: -to specify under which conditions can the kinetic – spectrophotometric, method of ascorbic acid determination be used, -to find out new interfering substances, -to quantify the interference with kinetic-spectrophotometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy

Práce na příbuzné téma