Theses 

NÁVRH A REALIZACE POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A HER PRO ZDOKONALENÍ ATLETICKÝCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – Adéla ŠTEFKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla ŠTEFKOVÁ

Diplomová práce

NÁVRH A REALIZACE POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A HER PRO ZDOKONALENÍ ATLETICKÝCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Design and implementation of physical activities and games for the improvement of athletic skills in students first primary school.

Anotace: V diplomové práci navrhuji a modifikuji hry a pohybové činnosti pro zdokonalení atletických dovedností na 1. stupni ZŠ. Zaměřuji se na žáky 1. - 4. třídy. Konkrétní hry a činnosti z teoretické roviny přenáším do praxe. Jednotlivé hry a činnosti jsou rozděleny podle toho, kterou atletickou dovednost rozvíjí. Žáky při pohybové aktivitě pozoruji. Po zvládnutí dané hry (činnosti) žáci vyplňují dotazník. Hru (činnost) posuzují ze tří hledisek: vliv hry ( činnosti) na unavenost, názor na délku hry a celkové zhodnocené hry. K pohybovým hrám (činnostem) uvádím postřehy, doporučení a chyby.

Abstract: In this thesis, I propose and modify the games and physical activities to improve athletic skills at the first grade of primary school . It is aimed to 1st up 4th grade. Specific games and activities are transfering from the theoretical level into practice . The games and activities are divided according developing athletic skills . Pupils are carefully observed during the physical activities . After mastering the game ( activity) pupils complete the questionnaire . Game ( activity ) are considered from three perspectives : the impact of games ( activities) to tiredness, opinion on the length of the game and the overall evaluation of the game. I mention insights, recommendations and errors considered to these motion games .

Klíčová slova: pohybové činnosti, pohybové hry, atletické dovednosti, mladší školní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kolovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60275 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Adéla. NÁVRH A REALIZACE POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ A HER PRO ZDOKONALENÍ ATLETICKÝCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz