Bc. Iva Mrovcová

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování na 2. stupni základní školy se zaměřením na agresivní chování

Preventing risky behaviour at the 2nd stage of Czech elementary school with a focus on aggressive behaviour
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování se zaměřením na agresivní chování u žáků 2. stupně základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. Část teoretická popisuje období dospívání a související změny, vymezuje pojem rizikové chování, agresivní chování, klima školy a klima školní třídy. Dále je v práci vymezen pojem primární prevence jako prostředek …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of risky behaviour with a focus on aggressive behaviour of lower-primary school pupils. The content of the bachelor's thesis is divided into two parts, the theoretical and the research. Theoretical part describes adolescence period and changes related to this period, it defines terms like risk behaviour, aggressive behaviour, school climate and classroom climate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/uo2mi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě