Bc. Aneta Daehnová

Master's thesis

Matematický model pro předpověď a odhad tržní poptávky

Mathematical model for forecasting and estimating of market demand
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme předpovědi a odhadu poptávky po novém výrobku, konkrétně se zaměřením na Bassův model. V práci je uvedeno matematické odvození tohoto poptávkového modelu a možné postupy odhadu jeho parametrů. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány na praktickém příkladě. Dále se zaměřujeme na jednu z rozšířených verzí modelu, zobecněný Bassův model, a na závěr uvádíme …more
Abstract:
In this thesis we study predicting and estimating the market demand for a new product, focusing on the Bass model. We show the mathematical derivation of this demand model and also several possible methods how to estimate its parameters. This theory is afterwards applied in a practical example. We also focus on one of the extended model versions, the generalized Bass model, and finally we mention a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
  • Reader: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics