Lenka HENDRYCHOVÁ

Bachelor's thesis

American Gods: Lost in Translation

American Gods: Lost in Translation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou dvou vybraných kapitol knihy Američtí bohové, napsanou Neilem Gaimanem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, části praktické a části teoretické. V praktické části je navržen překlad těchto dvou kapitol, teoretická část se zabývá analýzou vybraných částí, jejich komentářem a srovnáním s překladem paní Vladislavy Vojtkové. Cílem práce je především …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the translation and analysis of two chosen chapters of the Neil Gaiman´s book American Gods. The thesis has been divided into two main parts, the practical part and the theoretical part. The practical part, there is a suggested translation of the two chapters, the theoretical part deals with the analysis of the selected parts, the annotation of them and the comparison …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Vinklárek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HENDRYCHOVÁ, Lenka. American Gods: Lost in Translation. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration