Veronika Farkašová

Bakalářská práce

Individuálna sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva

Individual complaint to the European Court of Human Rights
Abstract:
FARKAŠOVÁ, Veronika: Individual complaint to the European Court of Human Rights. [Bachelor thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of economics, valuation, social sciences and law. Supervisor: JUDr. Marian Korytiak. Year of defense: 2014. Number of pages: 68 The bachelor´s thesis is dedicated to the theme of individual complaint submitted to the …více
Abstract:
FARKAŠOVÁ, Veronika: Indivuduálna sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Marian Korytiak. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 68 Bakalárska práca sa zaoberá individuálnou sťažnosťou podanou na Európsky súd pre ľudské …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK