Mgr. Jiří Koželouh

Rigorózní práce

Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v České republice

Environmental impacts of spatial expansion of chain stores in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá evidencí a analýzou environmentálních dopadů prostorové expanze nákupních řetězců (konkrétně výstavby velkoplošných prodejen) v České republice. Důraz je kladen na zhodnocení dopadů expanze na fungování a strukturu krajinných ekosystémů, a tím i na humánní životní prostředí. Environmentální dopady jsou hodnoceny nejprve z celkového hlediska, a to na základě evidence a analýzy …více
Abstract:
This thesis deals with the documentation and analysis of environmental impacts of spatial expansion of the chain stores (namely the construction of large scale stores) in the Czech Republic. Emphasis is placed on assessing the impact of expansion on the functioning and structure of landscape ecosystems, and thus the human environment. Environmental impacts are evaluated first overall, based on evidence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Oponent: RNDr. Pavel Hartl, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta