Theses 

Absolvování individuální odborné praxe – Radek Chocholouš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Radek Chocholouš

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company

Anotace: Tato práce popisuje mé působení ve firme Tieto Czech s.r.o. na pozici Java vývojáře. V práci je popsáno mé pracovní prostředí, úkoly na kterých jsem se podílel a postup jejich řešení. Úkoly, které zde budu popisovat měly za cíl vylepšit finální systém používaný a nabízený zákazníky firmy Tieto Czech s.r.o.. Poslední část práce je věnována mým znalostem před a po praxi a shrnutí přínosu pro mou budoucí kariéru.

Abstract: This thesis describes my work with Tieto Czech s.r.o as Java developer. The work describes my work environment, the tasks I have been involved in and the process of their solution. The tasks I'm going to describe here aim to improve the final system used and offered by Tieto Czech s.r.o to their customers. The last part of this work is devoted to my knowledge before and after the practice and a summary of the benefits for my future career.

Klíčová slova: Java, JSF, Primefaces, Spring Framework, Webové služby, JUnit, odborná praxe, Tieto, vývoj software

Keywords: Java, JSF, Primefaces, Spring, Web services, JUnit, individual practise, software developement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Marek Menšík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz