Mgr. Věra Szlaurová

Bakalářská práce

Metodické zpracování obsahu učiva tématu - maso a jeho zařazení do tématických plánů

Anotace:
ANOTACE Tématem této bakalářské práce je metodický materiál na téma MASO, které vyžaduje specifický přístup a specifické zásady prodeje. Zabývá se obchodní terminologií, jeho členěním, problematikou jakosti, zdravotní nezávadnosti, zpracováním, skladováním. Věnuje se rovněž označování masa a jeho uvádění do oběhu v návaznosti na platné právní předpisy České republiky a předpisy EU. Touto problematikou …více
Abstract:
ANNOTATION The topic of this bachelor study is metodical material on topic MEAT, which takes specific access and specific principles of selling. It summarizes of trading terminology, divideing, problems of class, salutiferous unobnoxiousness, processing and storing. It engages likewise signifing of meat and its showing to circulation in connection on valid legal regulation of Czech republic and regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování