Bc. Josef Šedivý

Bakalářská práce

Příprava klientů terapeutické komunity na vstup na pracovní trh

Preparation of clients of therapeutetic community for the entry on employment market
Anotace:
Ve své práci se autor pokusil identifikovat potřeby klientů terapeutické komunity pro léčbu drogových závislostí v souvislosti s jejich přípravou na vstup na pracovní trh. Teoretická část obsahuje stať o sociálním fungování a sociální potřebě, základní popis terapeutické kommunity a léčebného procesu, popis sociální práce v terapeutické komunitě, přípravy na získání zaměstnání obecně a výběr z analýzy …více
Abstract:
The author in his work tried to identify needs of clients of therapeutic community for drug addictions treatment in context of their preparing for entry to the working market. Theoretic part contains stať about social functioning and social need, basic description of therapeutic community and treatment process, description of social work in therapeutic community, preparations for getting job and selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií