Mgr. Eva Kreplová

Bakalářská práce

Kvantitativní stanovení anhydritu v libovolné směsi

Quantitative determination of anhydrite in arbitrary mixtures.
Anotace:
Pro stanovení množství anhydritu ve směsích byla použita metoda vnitřního standardu kvantitativní fázové analýzy. Pomocí přesně navážených směsí byly stanoveny rovnice lineární regrese. Metodika stanovení anhydritu byla ověřena na pěti kontrolních směsích. Měření ukázalo, že průměrná absolutní chyba stanovení se pohybuje okolo 5 %.
Abstract:
For determination of volume of anhydrite in arbitrary mixtures was used the method of internal standard of XRD powder diffraction. Equations of linear standard were determined with the help of accurately weighted mixtures. Methodics analytical determination of anhydrite was tested on five control mixtures. The measurement showed that the average absolute error of determination oscillates about 5 % …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta