Jan PLEVA

Bakalářská práce

Účinnosti asimilace CO2 a produkce nestrukturních sacharidů při kombinovaném vlivu teploty a ozářenosti

Efficiency of CO2 assimilation and production of non-structural saccharides with combined effect of temperature and irradiance
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá účinností asimilace CO2 a produkcí nestrukturních sacharidů (NSC) při kombinovaném vlivu teploty a ozářenosti. Sazenice ječmene setého (Hordeum vulgare) byly kultivovány po dobu třech týdnů při různých kombinacích teploty a hustoty zářivého toku fotosynteticky aktivní radiace (PPFD). Teplota byla nastavena na 20 °C (NT) nebo 35 °C (HT), současně s nízkou (LI) PPFD 50 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the efficiency of CO2 assimilation and production of non-structural saccharides (NSC) under combined effect of temperature and irradiance. Seedlings of Barley (Hordeum vulgare) were cultivated for three weeks under the different temperature and photosynthetic photon flux density (PPFD) conditions. The growth chamber temperature was set at 20 ° C (NT) or higher 35 ° C …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEVA, Jan. Účinnosti asimilace CO2 a produkce nestrukturních sacharidů při kombinovaném vlivu teploty a ozářenosti. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Biofyzika