Jakub Bartlík

Bakalářská práce

Šablony odborných prací pro LaTeX

Templates scholarly thesis for LaTeX
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem \LaTeX , který můžeme použít pro vytvoření odborných prací. Je vhodnou, byť uživatelsky náročnější, alternativou ke klasickým textovým editorům. Jeho hlavní přínos spočívá v lepším a přesnějším formátování. Smyslem mojí práce je přiblížení systému \LaTeX , popisuji práci s ním tak, aby byl čtenář po přečtení této práce schopný pochopit, jak systém funguje a …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the system \LaTeX , which can be used for creating professional theses. It is a suitable, yet user-demanding, alternative to the ordinary text editors. The purpose of my thesis is to introduce the system \LaTeX , I will describe the operation of the system in a way that will allow the user to get to know how the system works, and create in the system \LaTeX ~their own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Věra Radváková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69689