Bc. Adriana Černá

Diplomová práce

Sponzoring hotelů směrem k nestátním neziskovým organizacím – případové studie

Hotel sponsorship of NGOs - a case study
Anotace:
Práce pojednává o přístupu hotelů ke sponzoringu nestátních neziskových organizací. Metodou případové studie zkoumá spolupráci parkhotelu Praha a neziskové organizace Člověk v tísni o.p.s. Naplnění cíle práce je podpořeno výzkumem největších pražských hotelů a jejich přístupu k CSR.
Abstract:
The dissertation deals with hotel´s approach to the sponsorship of NGOs. The case study deals with the cooperation the hotel of Parkhotel Praha and People in need NGO. Fulfilling the goal of the dissertation is supported with the research between Prague´s biggest hotels and their CSR strategies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze