Bc. Jana Dziubalová

Diplomová práce

Neetické jednání pedagogů

Unethical Behavior of Teachers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou neetického jednání pedagogů. Pozornost je zaměřena především na učitelskou etiku a její koncepce, dále na popis neetického jednání a osobní zkušenosti žáků a studentů. Autorka popisuje běžné formy neetického chování, které jsou následně komentovány na základě vybrané koncepce etiky sociálních důsledků. V práci jsou popsány výsledky výzkumů realizovaných v této …více
Abstract:
This work deals with the issue of unethical behavior of teachers. Attention is focused on teacher's etics and its concept, description of unethical behaviour and personal experiences of students. The author describes the common forms of unethical behavior, which are then commented according to the chosen concept of ethics social consequences. The work describes results of research carried out in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015
Zveřejnit od: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislava Exnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dziubalová, Jana. Neetické jednání pedagogů. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / český jazyk (nav.SŠ) - občanská výchova