Bc. Barbora Šlehoferová

Bakalářská práce

Svatby jako specifický produkt cestovního ruchu

Weddings as a specific product of tourism
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje svatbám jakožto specifickému produktu cestovního ruchu. Zabývá se komparací kulturních zvyklostí, tradic a potřeb určitých národů s cílem zjistit, zda je trh v České Republice schopen těmto potřebám svatebních turistů vyhovět. Jde tedy o zaměření se na specifické svatební služby rozdílných kultur na českém trhu. Dalším cílem této bakalářské práce je zjistit, zda česká …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with weddings as a specific product of tourism. It follows up the comparison of cultural habits, traditions and requirements of certain nations in order to find out if the market in the Czech Republic is able to meet these needs of wedding tourists. It is therefore focused on specific wedding services of different cultures on the Czech market. Another aim of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/divef/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Jitka Mattyašovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu