Dominika PANGRÁCOVÁ

Bakalářská práce

Monitorace tělesné teploty v intenzivní a resuscitační péči

Monitoring of Body Temperature in Intensive and Resuscitation Care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby monitorace tělesné teploty. Je rozdělena do dvou hlavních částí- teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především tělesnou teplotou člověka a dále metodami, které se využívají při měření tělesné teploty v intenzivní péči. Praktická část je zaměřena na stanovení hypotézy, vlastní dotazníkové šetření a jeho výsledky. K jejímu vytvoření byl použit …více
Abstract:
This thesis is focused on ways of monitoring the body temperature. It is divided into two main parts- theoretical and practical. The theoretical part is mainly focused on body temperature of a person and it focuses on methods used while measuring body temperature in the intensive care. The practical part is focused on setting the hypothesis, the questionnaire survey and its results. The quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Holoubková, DiS., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANGRÁCOVÁ, Dominika. Monitorace tělesné teploty v intenzivní a resuscitační péči. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra