Bc. Irena JAUKEROVÁ

Diplomová práce

Péče o seniory z pohledu sociální práce a etiky

Care about Seniors in Light of Social Work and Ethics
Anotace:
První kapitola se věnuje vztahu společnosti k seniorům, vnímání seniorů jejich okolím, negativními i pozitivními pohledy na seniory v dějinách, dále pak ageismu. Druhá kapitola poukazuje na závislost a zranitelnost jako na dané dimenze lidského bytí. Proto je zde věnována pozornost péči o seniory, s podrobnějším zaměřením na seniory s demencí a umírající seniory. Též není opominuta ani péče o sociální …více
Abstract:
The first chapter examines the relationship of the society to the seniors, perception surrounding seniors, negative and positive views of the seniors in the history, then ageism. The second chapter refers to the dependence and vulnerability as the dimension of human existence. For that reason, here is paid attention to the care of seniors, with a more detailed focus on the seniors with dementia and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009
Zveřejnit od: 8. 6. 2009
Identifikátor: 12166

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lenka Motlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAUKEROVÁ, Irena. Péče o seniory z pohledu sociální práce a etiky. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 6. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uytj05 uytj05/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.