Marek Šimr

Bakalářská práce

Marketingová komunikace profesionálního sportovního klubu  v online prostředí

Marketing Communication of a Professional Sports Club in Online Environment
Anotace:
Bakalářská práce v teoretické části pojednává o sportu a jeho významu ve společnosti. Dále pojednává o marketingu sportu a jeho nástrojům. Práce také vysvětluje marketingovou komunikaci ve sportovním prostředí a online prostředí ve sportu. Praktická část se věnuje rozboru marketingové komunikace v online prostředí u čtyř zvolených profesionálních sportovních klubů. Zhodnotí jejich aktuální stav a podrobněji …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with sport and its importance in society. It also deals with the marketing of sport and its tools. The bachelor thesis also explains marketing communication in the sport environment and the online environment in the sport. The practical part deals with the analysis of marketing communication in the online environment of the four chosen professional sports clubs. It evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní