Bc. Daniel VYORAL

Diplomová práce

Projekt využití netradičních prvků komunikace v politické reklamě

Application of the unconventional communication elements in political advertisement
Anotace:
Obsahem diplomové práce "Využití netradičních prvků komunikace v politické reklamě" je literární rešerše z oblasti politického marketingu a politické reklamy. V praktické části jsou analyzovány tradiční a netradiční prvky užívané v politické komunikaci. V další části jsou analyzovány volby do krajských zastupitelstev z pohledu politické strany SPOZ v roce 2012 a vyvozeny závěry a doporučení. Na tuto …více
Abstract:
Content of the master thesis "Application of the unconventional communication elements in political advertisement", is theoretical part from the area of the political marketing and political campaign advertisement. Analytical part analyses traditional and unconventional elements used in the political communication. Next part analyses regional election from the view of the political party SPOZ in 2012 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYORAL, Daniel. Projekt využití netradičních prvků komunikace v politické reklamě. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe