Alena Jičínská

Bachelor's thesis

Historické krajinné struktury vybraného území

Historical landscape structures of selected area
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou krajiny, kulturní krajiny a dochovaných historických krajinných struktur na území Opatovic nad Labem a Pohřebačky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce soustředí na krajinu a vliv člověka na vývoj kulturní krajiny od neolitu až po současnost, znaky a hodnoty kulturní krajiny a legislativní základ. V praktické …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of landscape, cultural landscape and preserved historical landscape structures in the area of Opatovice nad Labem and Pohřebačka. The thesis is devided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part focuses on the country and human influence on the development of the cultural landscape from the Neolithic to the present, the features and values …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS