Bc. Barbora Popelková

Bakalářská práce

Zvláštnosti jazyka a stylu literárních děl Michala Viewegha

The peculiarities of language and style of literary works of Michal Viewegh
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor dvou literárních děl - Zapisovatelé otcovský lásky a Andělé všedního dne spisovatele Michala Viewegha z hlediska jazykové struktury próz. Cílem práce je představení uvedených děl a jejich vzájemné srovnání s ohledem na užitý jazyk a styl autora. Jsou sledována pásma vypravěčů i postav a kompozice jednotlivých děl. Stěžejní část práce se věnuje užité slovní zásobě …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on analysis of two literary works - Zapisovatelé otcovský lásky and Andělé všedního dne written by Michal Viewegh, from the point of view of the language structure of prose. The main goal of my work is to present the mentioned works and their mutual comparison with regard to the applied language and the author's style. The zones of narrators as well as characters and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání