Bc. Jan ČERMÁK

Diplomová práce

Distanční výukový kurz - Google SketchUp

Educational material - Google SketchUp
Anotace:
Tématem diplomové práce bylo vytvoření výukového materiálu jako elektronickou podporu pro výuku na základních školách. Textová část diplomové práce obsahuje nahlédnutí do RVP v České republice i na Slovensku. Dále popis uvedeného výukového materiálu a příklady pro žáky ke zpracování.
Abstract:
The theme of this diploma thesis was creation of education material as an electronic support for education in elementary school. Text part of this diploma thesis includes insights to RVP in the Czech Republic and Slovakia. Also description of the learning material and examples for students to process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Krotký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERMÁK, Jan. Distanční výukový kurz - Google SketchUp. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / INF-Te

Práce na příbuzné téma