Bc. Radomír Beneš

Master's thesis

Guantánamo Diary: a Case Study and Translation Comparison

Guantánamo Diary: a Case Study and Translation Comparison
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit a porovnat dva nezávislé překlady téže knihy nazvané Guantánamo Diary, kterou napsal Mohamedou Ould Slahi. Knihy, která byla zveřejněná po šesti letech soudních sporů a jednání ve snaze zpřístupnit Slahiho rukopis veřejnosti. Práce se zabývá dvěma překlady, a to slovenskou knihu Denník Guantánama: Príbeh väzňa, a českým titulem Deník z Guantánama. V první části práce se zaměřuji …more
Abstract:
The objective of the thesis is to assess and compare two independent translations of the same book, Guantánamo Diary, originally written by Mohamedou Ould Slahi and published after six years of litigation and negotiations of Mohamedou’s attorneys to have his manuscript cleared for public release. The thesis deals with two of the translations, namely the Slovak Denník z Guantánama: Príbeh väzňa and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta