Bc. Filip Nguyen

Diplomová práce

Advanced notification system

Advanced notification system
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje vývoj notifikačního systému NotX, tedy vývoj vysoce znovupoužitelného, flexibilního, platformově a protokolově nezávislého řešení. Servisně orientovaný systém NotX je schopen notifikovat uživatele externích informačních systémů přes rozličné kanály; v současné době: SMS kanál, e-mail kanál a je zde návrh hlasového kanálu pro telefonní komunikaci. Adaptabilní návrh umožňuje …více
Abstract:
This thesis walks through development of notification system NotX, to build highly reusable, flexible, both platform and protocol independent solution. Service oriented system NotX is capable of notifying users of external information systems via various engines; currently: SMS engine, Mail engine and proposed Voice engine. Adaptable design decision makes it possible to easily extend NotX with following …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy