Theses 

Aplikační rámec pro podporu výpočtu what-if analýz hydrologických modelů – Patrik Veteška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Patrik Veteška

Diplomová práce

Aplikační rámec pro podporu výpočtu what-if analýz hydrologických modelů

Application Framework for Executing what-if Analyses of Hydrologic Models

Anotace: Cieľom tejto práce je vyvinúť obecný aplikačný rámec pre spúšťanie What-if analýz hydrologických modelov so zameraním na modely podporované systémom Floreon+. Vyvinutý rámec by mal byť prispôsobený na spúšťanie What-if analýz pre zrážko-odtokové modely, hydrodynamické modely, ich vzájomnú previazanosť a možnosť spúšťať analýzy na užívateľsky definovaných intervaloch hodnôt.

Abstract: The aim of this work is to develop a general framework for the application to run What-if analysis of hydrological models with a focus on models supported by the system Floreon+. Developed framework should be adapted to run What-if analysis for rainfall-runoff models, hydrodynamic models, their interdependence and the ability to run analysis on user-defined intervals of values.

Klíčová slova: aplikačný rámec, What-if analýza, hydrologický model, Floreon+, zrážkoodtokové modely, hydrodynamické modely, užívateľsky definovaných intervaloch hodnôt

Keywords: application framework, What-if analysis, hydrological model, Floreon+, rainfallrunoff models, hydrodynamic models, user-defined intervals of values

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Štěpán Kuchař
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz