Vít NAJMAN

Bakalářská práce

Nacionální socialismus, fašismus a jejich projevy na území České republiky

National Socialism, fascism, and their manifestations in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce pojednává o vlivu nacionálního socialismu a fašismu na extrémní praviciu nás. Samostatně rozebírá ideologický základ fašismu, jeho historický vývoj a uskutečnění vládou Benita Mussoliniho ve fašistické Itálii a ideologii nacionálního socialismu, kterou aplikoval Adolf Hitler v nacistickém Německu. Jádro práce tvoří pohled a popis krajní pravice u nás od roku 1989. Zejména se zaměřuje na …více
Abstract:
This dissertation treats the national socialist and fascist influence on the extreme Right in the Czech republic. It focuses on the ideological base, its historical development and the implementation of Benito Mussolini´s power in fascist Italy and the ideology of national socialism which Adolf Hitler used in Nazi Germany. The root of the dissertation makes a view and a description of the extreme Right …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJMAN, Vít. Nacionální socialismus, fašismus a jejich projevy na území České republiky. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)