Jiří Kroužek

Diplomová práce

Optimalizace webu a vyhodnocení jejích výsledků

Website Optimization and Evaluation of its Results
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací obchodní výkonnosti webu a vyhodnocením jejích výsledků. Představuje a porovnává možnosti optimalizace webu -- webovou analytiku, teplotní mapy, uživatelské testování a A/B testování. Praktickou část pak tvoří optimalizace webu Fakulty managementu včetně kvantifikace výsledků této optimalizace.
Abstract:
This thesis deals with conversion rate optimization and evaluation of its results. Thesis introduces and compares conversion rate optimization options -- web analytics, heatmaps, user testing and A/B testing. The practical part consists conversion rate optimization of Faculty of Management website and quantification its results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40406