Bc. Lucie Chmelíčková

Bakalářská práce

Havarijní připravenost jaderné elektrárny Dukovany

Emergency preparedness at nuclear power plant Dukovany
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou havarijní připravenosti jaderné elektrárny Dukovany. Teoretická část se věnuje definování klíčových pojmů z oblasti havarijní připravenosti a ochrany obyvatelstva. Část praktická na základě terénních poznámek z návštěvy elektrárny a dalších dokumentů (např. vnější havarijní plán) představuje konkrétní opatření pro připravenost a odezvu na radiační mimořádné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with emergency preparedness at the nuclear power plant Dukovany. Theoretical part defines key terms in the field of emergency preparedness and population protection. The main part is based on field notes made during the visit of the power plant and on other documents, such as Dukovany’s offsite emergency plan. It presents specific precautions for preparedness and response …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Morávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií