Mgr. Tamara Kotalová

Master's thesis

Screening kognitivních poruch, hloubkou odpovídajících syndromu demence, u klientů domova seniorů

Screening of cognitive disorders corresponding with the depth of the dementia syndrome in the clients of residential care home
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zmapováním výskytu kognitivních poruch u klientů domova seniorů a zároveň se věnuje možnostem rané diagnostiky kognitivních poruch u této specifické skupiny. Teoretická část diplomové práce shrnuje poznatky o syndromu demence. Prostor je věnován také přehledu vhodných standardizovaných testů a zároveň je předkládán vzorový plán pro screening kognitivních funkcí, je možné ho …more
Abstract:
This thesis analyzes occurrence of cognitive dissorder in subjects living in residential care home and simultaneously concerns with possibilities of early diagnosis of cognitive dissorder in this specific group. The theoretical part of this paper concludes the common knowledge about dementia syndrome as well as overview of suitable standardized test, that aims to diagnose cognitive dissorder. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta